Dextrose? Dat eet ik noooit!

Dextrose, maar ook glucosestroop en maltodextrine zijn zogenoemde zetmeelhydrolysaten en worden toegevoegd aan eten en drinken. Het zijn bewerkte producten op basis van tarwe en zij kunnen een geringe hoeveelheid restgluten bevatten. Mag je dit, wanneer je coeliakie hebt, dan wel of niet gebruiken?

Goede vraag!

De EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid) heeft op basis van uitgevoerde studies onder coeliakiepatienten de conclusie gevormd dat het onwaarschijnlijk is dat zetmeelhydrolysaten op basis van tarwe, bijwerkingen veroorzaken bij patiënten met coeliakie.

Op basis van het advies van het EFSA heeft de Europese commissie in 2007 besloten dat hydrolysaten permanent worden uitgesloten van allergeen etikettering. Dit houdt in dat bij benoeming van maltodextrine -gluten- niet hoeft te worden vermeld.

In 2008 is hier een uitgebreid dubbelblind placebo-gecontroleerde studie naar gedaan bij 90 coeliakie patiënten. Er is gelet op de dunne darm villi (die bij coeliakie patiënten bij gebruik van gluten worden aangetast), bloedwaardes en malabsorptie indicaties(het slechter opnemen van voedingsstoffen door de darm). Alle drie de hierboven genoemde stoffen zijn op deze punten getest gedurende 24 weken. Uit de studie bleek gebruik van hydrolysaten geen schadelijke invloed te hebben en er was tevens geen verschil meetbaar tussen deze groepen.

Conclusie

Het overgrote deel van coeliakie patiënten kan veilig glucosestroop, dextrose en maltodextrine op basis van tarwe gebruiken binnen hun glutenvrij dieet. Dit omdat de hoeveelheid restgluten zo klein is dat het gene toxische reactie teweeg brengt.

Aanvulling op deze conclusie

De NCV constateert dat er een geringe groep mensen is die wel klachten ervaart na het eten van producten met glucosestroop, maltodextrine of dextrose. Vaak zijn dit mensen die een volledig glutenvrij dieet toepassen; en dus niet de wettelijke minimumgrens aanhouden maar daaronder proberen te blijven.