Contact allergie

Internationale cijfers uit bevolkingsonderzoeken slecht vergelijkbaar

Een review van voornamelijk Scandinavische en Amerikaanse onderzoeken naar het voorkomen van contactallergie in de algemene populatie vond een gemiddelde prevalentie van 19,5%. Het vóórkomen van contactallergie varieerde echter sterk tussen de landen (van 12,5 tot 40,6%). Dit kan komen door verschillen in klimaat, beroep, gewoonten en wetgeving, maar ook door verschillen in leeftijdsverdeling en methodologie (zoals seizoensvariatie en verschillen in plakproefmateriaal) (Thyssen et al., 2007; Diepgen & Weisshaar, 2007)  In bovengenoemde review komt Nederland niet voor en is gebruik gemaakt van plakproeven. Een positieve reactie op een plakproef betekent echter nog niet dat iemand ook in het dagelijks leven last heeft van contacteczeem (Thyssen et al., 2007). Bovendien zal slechts een gedeelte van degenen die last hebben ook bekend zijn bij de huisarts.

Een voorbeeld van de hierboven genoemde invloed van gewoonte en wetgeving is de toename van contactallergie voor nikkel. Die toename kan worden verklaard door de toegenomen populariteit van spijkerbroeken met metalen knopen en ritsen in de jaren ’70 en van oorpiercings in combinatie met goedkope namaaksieraden in de jaren ’80. Door Europese wetgeving op het gebied van nikkel in consumentenproducten neemt in sommige landen het vóórkomen van contactallergie voor nikkel inmiddels weer af (Thyssen et al., 2007).

Nikkel belangrijkste contactallergeen in Europa

Nikkelsulfaat is het belangrijkste contactallergeen in Europa, hoewel er grote internationale variatie is. Dit blijkt uit gegevens verzameld door het European Surveillance System on Contact Allergies (ESSCA). Het ESSCA verzamelt sinds januari 2001 gegevens van plakproeven afkomstig van dermatologieafdelingen van ziekenhuizen in elf Europese landen, waaronder Nederland. Eén van de doelen is het vaststellen van trends in sensibilisatie (aanwezigheid van allergeenspecifieke antistoffen) voor contactallergenen (Uter et al., 2005; The ESSCA Writing Group, 2008).

Weinig allergie voor nikkel in Denemarken

Opvallend is dat sensibilisatie voor nikkel relatief weinig voorkomt in Denemarken. Dit komt zeer waarschijnlijk door strengere en al langer bestaande wetgeving op het gebied van nikkel in consumentenproducten in Denemarken, waardoor de prevalentie van nikkelallergie er sneller daalde dan in andere Europese landen (Uter et al., 2005; The ESSCA Writing Group, 2008).

Geschreven door RIVM