Waarom hadden we vroeger veel minder vaak hooikoorts? Zijn we nu te schoon?

Euro245 Sphinx 420 wastafel 60cm (excl.kraan en sifon, kraangat door te slaan) 2998177Waarom hebben we tegenwoordig veel vaker last van hooikoorts dan vroeger? Een eeuw geleden kwam hooikoorts nauwelijks voor, terwijl nu ongeveer 1 op de 4 mensen te kampen heeft met hooikoorts. Rond de jaren 70 steeg het aantal mensen met hooikoorts explosief in de Westerse wereld, terwijl het aantal in de derde wereld landen gelijk bleef.

De explosieve toename in de prevalentie van allergieën in de westerse wereld is onder andere te verklaren met de zogeheten hygiëne hypothese. De hypothese stelt dat de betere hygiëne in de Westerse wereld ervoor zorgt dat het menselijke afweersysteem minder hard hoeft te werken en hierdoor het ‘verveelde immuunsysteem’ overdreven gaat reageren op onschuldige stoffen, zoals pollen. Epidemioloog David P. Strachan ontdekte dat hooikoorts minder voorkwam bij kinderen die opgroeiden in grote gezinnen dan in kleine gezinnen. Dit is te wijten doordat kinderen in grote gezinnen elkaar eerder aansteken met infecties.

Het verschil met vroeger is dat voedselinfecties en infecties via besmet drinkwater door verbeterde hygiënische omstandigheden nu minder vaak voorkomt. Dé oplossing volgens Martricardi en collega’s (Allergoloog en klinische immunoloog) is om bewust (delen van) micro- organismen die ingewandsinfecties veroorzaken, toe te voegen aan voedsel en drinkwater.
Dit is nog lang niet aan de orde, want hoe zit het met de ethische verantwoording hiervan?