Vermindert vis eten en vogels houden de kans op eczeem bij jonge kinderen?

Kinderen die tijdens de eerste negen levensmaanden vis eten, hebben een kwart minder kans op eczeem dan kinderen die geen vis aten, zeggen Zweedse wetenschappers (Archives of Disease in Childhood). Het maakt geen verschil uit of het om vette of magere vis gaat…
Volgens de onderzoekers hebben baby’s die opgroeien in een huis waar vogels worden gehouden, tot 65% minder kans om eczeem te krijgen.

De studie bevroeg de ouders van 5.000 kinderen die zes maanden en één jaar na de geboorte een vragenlijst moesten invullen. 20% van de kinderen hadden in de loop van dat jaar eczeem ontwikkeld. De belangrijkste risicofactor was het voorkomen van eczeem bij broertjes en zusjes. Borstvoeding, het tijdstip waarop koemelk en/of eieren werden gegeven, en de aanwezigheid van een huisdier (een ander dan een vogel) bleek geen verschil te maken. Dit soort onderzoek laat alleen toe om mogelijke verbanden op te sporen, maar niet om een echt oorzakelijk verband vast te stellen.

Geschreven door www.gezondheid.be