EFSA: azokleurstoffen niet toevoegen aan allergenenlijst

Op verzoek van de Europese Commissie heeft EFSA de azokleurstoffen (wederom) beoordeeld. Nu was de vraag of deze additieven aan de lijst met wettelijk te etiketteren allergenen toegevoegd moesten worden.

Deze lijst -Bijlage IIIa van Richtlijn 2000/13/EG- bestaat momenteel uit veertien allergene ingredienten waarvan bekend is dat ze ernstige en/of vaak overgevoeligheidsreacties oproepen bij mensen die daarvoor gevoelig zijn.

EFSA heeft geconcludeerd dat consumptie van azokleurstoffen geen ernstige overgevoeligheidsreacties zal veroorzaken bij de huidige gebruikshoeveelheden. Er zijn wel reacties bekend, met name op Tartrazine (E102) en Ponceau 4R (E124) en in minder mate zonnegeel (E110) en amaranth (E123). Deze hebben vooral betrekking op huidklachten zoals zwellingen, rode vlekken en jeuk. Voor andere azokleurstofen (E122, E129, E151, E154, E155 en E180) zijn helemaal geen reacties uit de wetenschappelijke literatuur bekend.
 
De huidige beoordeling van EFSA omvat meer azo-kleurstoffen dan waarvoor nu een waarschuwing verplicht is. Bij gebruik van azokleurstoffen in voedingsmiddelen is het sinds 20 juli 2010 verplicht de volgende waarschuwing op de verpakking te zetten. „naam of E-nummer van de kleur(en)”: kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden.

Dit is geregeld in Verordening EG 1333/2008. Deze waarschuwing is verplicht bij de volgende kleurstoffen: zonnegeel (E 110), chinolinegeel (E 104), carmoisine (E 122), allurarood (E 129), tartrazine (E 102), ponceau 4R (E 124).

Geschreven door Bron: Allergenen Consultancy