Insectengif allergie

Wij zijn twee studenten aan het Windesheim Flevoland, allebei bezig met ons afstuderen. Het zou ons enorm helpen als u 5 minuutjes de tijd neemt om onze (volledig anonieme) enquête in te vullen! Met de resultaten van deze enquête hopen wij de allergische Nederlanders beter te kunnen voorzien van informatie betreffende deze allergieën. Uw betrokkenheid helpt ons en de allergische Nederlanders enorm!

Een allergie voor insectengif kan zich op allerlei manieren uiten. Gelukkig zijn er verschillende manieren om de diagnose te stellen en de allergie te behandelen, echter weten veel mensen dat niet. Help daarom mee aan een betere informatievoorziening over insectengifallergie, ook als je niet allergisch bent! Ik ben Stefan en ik doe hier onderzoek naar voor mijn afstudeerscriptie voor Windesheim Flevoland. Ik ben u zeer dankbaar als u uw medewerking wilt verlenen door mijn korte online enquête in te vullen, hij zal maximaal 5 minuten in beslag nemen en is volledig anoniem. Bij voorbaat dank!

De enquete staat hier.