Etiketfouten hoofdoorzaak allergenenalerts

etiketEtiketfouten of verwisseling van etiketten zijn verantwoordelijk voor de overgrote meerderheid (87%) van alle meldingen over allergenen in het waarschuwingssysteem voor de Europese Unie. Het Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) heeft in 2012 in totaal 3432 meldingen over voedingsproducten ontvangen. Daarvan hadden 116 betrekking op allergenen.

Europese alerts

De meeste meldingen hebben betrekking op melk gevolgd door sulfiet, gluten en pinda. De productgroep bakkerijproducten is verantwoordelijk voor de meeste meldingen.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is niet kruisbesmetting de hoofdoorzaak van allergenenissues maar blijken etiketfouten, zover op te maken is uit de alert, dat te zijn. Dit wordt bevestigd door de resultaten van de uitgevoerde analyses. Bij analyses worden veelal hoge concentraties van het allergeen aangetroffen. Van alle recalls waarbij een analyse is uitgevoerd bevat 89% meer dan 10 ppm van het betreffende allergeen. Vooral bij analyses op melk, gluten en pinda worden nog hogere waarden (>500 ppm) gemeten, met uitschieters tot maar liefst 24720 ppm. Dan is er geen sprake meer van kruisbesmetting maar niet gedeclareerde ingrediënten.

Het is opvallend dat vooral bij ei-analyses lage waarden worden gemeten. Dit duidt op aanwezigheid van het allergeen door kruisbesmetting. De onbedoelde aanwezigheid van allergenen is wettelijk niet geregeld, waardoor handhaving hierop lastig is. Bovendien kan afgevraagd worden of producten terecht worden geweerd. De kans op analyseafwijkingen bij waarden net boven de detectiegrens is groot. Bovendien rijst de vraag of gezondheidsrisico’s te verwachten zijn bij zeer lage allergeenconcentraties. Analyseresultaten van 0.27 en 0.6 ppm bleken echter voldoende aanleiding voor Italië om de import van de betreffende goederen te stoppen. Op basis van deze lage gevonden waarden heeft Italië diverse visproducten geweerd. Hierbij was ook een Nederlands visverwerkend bedrijf betrokken.

UK is verantwoordelijk voor het grootste aantal meldingen, gevolgd door Italië. UK heeft meldingen die betrekking hebben op verschillende allergenen en verschillende productgroepen. Italië lijkt zich veel specifieker op de aanwezigheid van ei en sulfiet in visproducten te hebben gericht.
In totaal hebben dertien melding betrekking op producten uit Nederland.

Lees het orginele bericht op allergenenconsultancy.nl