Extra wasbeurten beddengoed en kleding aftrekbaar

Hof Amsterdam kan zich heel goed voorstellen dat bij huidaandoeningen die behandeld worden met zalf en crèmes het wasgoed vaker moet worden gewassen. Het Hof beslist dan ook dat een echtpaar voor beide kinderen met huideczeem recht heeft op de ‘lage’ forfaitaire aftrek voor extra uitgaven kleding en beddengoed.

Buitengewone uitgaven

In zijn aangifte inkomstenbelasting 2004 heeft de vader buitengewone uitgaven in mindering gebracht. Tot de buitengewone uitgaven rekent hij ook de forfaitaire aftrek van € 320,- (2009: € 300) per kind voor extra kosten kleding en beddengoed. De inspecteur is van mening dat per kind aannemelijk dient te worden gemaakt dat extra uitgaven zijn gedaan voor kleding en beddengoed en dat deze uitgaven voortvloeien uit de ziekte van het kind.

Aftrek zonder nadere specificatie

Volgens de inspecteur is het verlenen van de aftrek zonder nadere specificatie mogelijk als blijkt uit de aangiften van voorgaande jaren dat de ziekte extra uitgaven met zich meebrengt. Het echtpaar heeft pas in 2004 voor het eerst een beroep gedaan op de forfaitaire aftrek, zodat hiervan geen sprake is.

Algemene wetenschap

Ook zou het verlenen van de aftrek zonder nadere specificatie mogelijk zijn als is vastgesteld dat uit ‘algemene wetenschap bekend is dat de ziekte – eczeem – de extra uitgaven met zich meebrengt. ­­
Volgens de inspecteur is er dan ook geen sprake van een algemene wetenschap dat eczeem extra uitgaven voor kleding en beddengoed met zich meebrengt.

Fofaitaire aftrek

Het hof vindt dat de inspecteur te hoge eisen heeft gesteld aan het verlangde bewijs voor de forfaitaire aftrek. Uit de afspraakkaart van de polikliniek, de verklaring van de huisarts, de aflever- en medicatiehistorie van de apotheken en de toelichting van de moeder is het voor zowel de rechtbank als voor het hof voldoende aannemelijk dat beide kinderen vanaf hun geboorte aan eczeem lijden.

Behandeling

Het is duidelijk dat beide kinderen voor hun eczeem onder behandeling staan dan wel hebben gestaan van een dermatoloog en/of huisarts, dat zij medicijnen voorgeschreven hebben gekregen en dat hun aandoening ertoe leidt dat lakens en beddengoed meer dan in normale omstandigheden, moeten worden verschoond en gewassen. Het hof beslist dan ook dat het echtpaar voor beide kinderen in aanmerking komt voor de aftrek van het ‘lage’ forfait. 

Geschreven door Redactie Plein+