Vooroordelen bij diëtisten die PDS behandelen

Heb jij het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) en ben je hiervoor nog nooit naar een diëtist geweest uit angst voor stereotypering, vooroordelen en discriminatie? Uit een afstudeeronderzoek – uitgevoerd door Kimberley Borsboom in opdracht van het Allergieplatform – komt naar voren dat je hier niet bang voor hoeft te zijn. De ervaring van behandelde PDS-patiënten met een diëtist is bovenal positief.

De resultaten

Voor het afstudeeronderzoek werden in totaal vijftien mensen geïnterviewd, waaronder vijf onbehandelde PDS-patiënten, vijf behandelde PDS-patiënten en vijf diëtisten. Het onderzoek was gericht op het in kaart brengen van:

 1. De verwachting van onbehandelde PDS-patiënten ten aanzien van diëtisten
 2. De ervaring van behandelde PDS-patiënten ten aanzien van diëtisten
 3. De ervaring van diëtisten ten aanzien van PDS-patiënten

Onbehandelde PDS-patiënten

Uit het onderzoek komt naar voren dat de verwachting van de (on)behandelde PDS-patiënten ten aanzien van diëtisten grotendeels positief is. Het overgrote deel van de patiënten verwacht namelijk dat:

 • Zij hun klachten openbaar kunnen maken tegenover diëtisten
 • Diëtisten voldoende kennis bezitten over PDS
 • Diëtisten interesse hebben in het aanhoren van hun verhalen over de aandoening
 • Diëtisten hen geen (rol)beperkingen zullen opleggen
 • Diëtisten de klachten vooral lichamelijk in plaats van mentaal zullen vinden

Daarbij dient wel te worden aangegeven dat de patiënten verwachten dat diëtisten weinig begrip zullen hebben voor de aandoening en de verantwoordelijkheid voor het ervaren van de symptomen bij de patiënten zelf zullen neerleggen.

Behandelde PDS-patiënten

Opvallend is dat de verwachting van de onbehandelde PDS-patiënten overeenkomt met de ervaring van de behandelde PDS-patiënten. Een behandelde respondent vertelde het volgende over haar ervaring met een diëtist: ‘Ik heb altijd wel het idee gehad dat we open kunnen praten gewoon. […] Ze deed er nooit raar over ofzo als ik pijn had of wat dan ook, of het over ontlasting had. […] Ze keek er nooit echt raar van op.’

Diëtisten

Het merendeel van de diëtisten is tevens grotendeels positief. De diëtisten vonden dat:

 • PDS-patiënten hun klachten tegenover hen openbaar kunnen maken
 • Zij interesse tonen in PDS-patiënten
 • De aandoening vooral lichamelijk is in plaats van mentaal

Daarentegen gaven de diëtisten aan dat zij minder positief stonden tegenover de tijdelijke beperkingen van het eliminatiedieet die zij de patiënten opleggen. De positieve resultaten -namelijk klachtenvermindering en verbeterde kwaliteit van leven- die voortvloeien uit dit eliminatiedieet maken het voor zowel diëtist als patiënt zeer acceptabel.

Allergie of FODMAP gespecialiseerde diëtist

Heb je door dit artikel interesse gekregen in een dieetbehandeling voor je allergie of intolerantie? Ga dan op zoek naar een gespecialiseerde diëtist bij jou in de buurt met behulp van de volgende link: https://www.allergieplatform.nl/ik-zoek/allergie-dietist of voor het FODMAP arm dieet: https://fodmap-dieet.nl/dietisten-overzicht/

Meer informatie over het FODMAP arm dieet, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief:

{a1344ar30362}