Allergie Dietisten Alliantie

davoRotterdam, 4 november 2013.

Na geruime tijd veel te hebben samengewerkt, delen wij u mede dat de 2 gespecialiseerde netwerken op het gebied van voedselovergevoeligheid, definitief hebben besloten om samen te gaan. U kent ons als D&VO (Diëtisten en Voedselovergevoeligheid) en VOODAZ (VoedselOvergevoeligheid Overleg Diëtisten Academische Ziekenhuizen).

Samen worden wij nu: DAVO ( Diëtisten Alliantie VoedselOvergevoeligheid)

Diëtisten Alliantie VoedselOvergevoeligheid is een gespecialiseerd kennisnetwerk erkend door de NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten) streeft naar kwaliteit en uniformiteit in de diagnosestelling en dieetbehandeling bij voedselovergevoeligheid. Niet alleen binnen het netwerk, maar ook daarbuiten. Daarnaast fungeert DAVO als kennisnetwerk voor collega’s betrokken bij voedselovergevoeligheid.