Grootste angst van mensen met hooikoorts is verergering van hun allergie

hooikoortsRecente gegevens uit een TNS NIPO onderzoek, in opdracht van ALK, onder mensen met hooikoorts laten zien dat deze mensen vooral angst hebben dat hun allergie verergert. Bijna de helft van de ondervraagde mensen met allergie geeft ook aan dat zij meer in hun hooikoortsbehandeling willen investeren als zij hiermee voorkomen dat hun hooikoorts verergert. Een van de grootste drijfveren is, zo geven zij aan, dat zij de kwaliteit van hun leven hiermee verhogen.

In het hooikoortsseizoen van 2015 heeft ALK, een Deens farmaceutisch bedrijf, TNS NIPO opdracht gegeven een onderzoek te doen onder ruim 500 mensen met hooikoorts naar hun ervaringen met de aandoening. Daar kwam, naast een aantal bekende zaken, zoals het ervaren van last van tranende/jeukende ogen, herhaaldelijk niezen en/of een loopneus door de hooikoorts, tevens een aantal tot-nu-toe minder bekende zaken uit naar voren. Zo bleek de grootste angst van respondenten de verergering van hun hooikoorts. Ruim een derde (van de respondenten die zich zorgen maken over hun hooikoorts) gaf aan dat zij zich de grootste zorgen maken dat hun leven minder plezierig wordt, dat zij hun werkzaamheden minder goed kunnen doen en dat zij in het hooikoortsseizoen minder vaak naar gezellige sociale afspraken kunnen gaan. Hun werkleven en hun financiële situatie worden door de hooikoorts negatief beïnvloed. Marloes Collins, directeur van het AllergiePlatform: ‘Ik ben geschrokken van de uitkomsten van dit onderzoek. Natuurlijk is hooikoorts geen pretje. Dat wisten we wel. Maar dat het zo’n grote impact heeft op het dagelijks werk, sociale leven en nachtrust baart mij echt zorgen. Het is dus belangrijk dat mensen met hooikoortsklachten naar hun arts gaan indien ze de klachten niet voldoende onder controle hebben en niet langer zelf blijven tobben. Hun arts kan helpen met behandelingen die het best passen bij hen om hun klachten onder controle te krijgen. Met die behandeling kan niet vroeg genoeg begonnen worden, bij voorkeur voordat de klachten ontstaan.’

Over hooikoorts
Allergische rhinitis gaat gepaard met een verstopte neus, een loopneus, niezen of jeuk in de neus. Er kunnen ook oog- of huidklachten optreden. De genoemde symptomen kunnen alleen of in combinatie met elkaar voorkomen. Allergische rhinitis wordt veroorzaakt door een IgE-gemedieerde allergie voor inhalatieallergenen. Allergische en niet-allergische rhinitis komt naar schatting bij 150 tot 200 per 1000 personen per jaar voor.
In huisartsenregistraties komen allergische en niet-allergische rhinitis voor bij 25 per 1000 mannen en 31 per 1000 vrouwen per jaar. Allergische rhinitis komt voornamelijk voor tussen 5 en 45 jaar. In het geval van een allergie voor pollen van grassen, onkruid, struiken en bomen, wordt vaak over hooikoorts gesproken.