Paracetamol speelt rol bij de toename astma

De manier waarop astma de voorbije halve eeuw in alle delen van de wereld is toegenomen, houdt artsen al lang bezig. Nu is er volgens de Independent on Sunday een nieuw antwoord op die vraag. Het zou volgens onderzoekers veel te maken kunnen hebben met het eveneens sterk toegenomen gebruik van de pijnstiller paracetamol…

Grootscheeps internationaal onderzoek, waarbij in 31 landen 200.000 kinderen werden onderzocht, geeft namelijk aan dat de kinderen die in hun eerste levensjaar paracetamol toegediend kregen tegen hun zevende levensjaar 46 procent meer last hadden van astmatische aandoeningen dan kinderen die dit middel niet hadden geslikt. En bij kinderen die duidelijk last hadden van een soort paracetamolverslaving bleek het gevaar dat ze met astma te kampen zouden krijgen zelfs driemaal hoger dan bij leeftijdgenoten die de medicatie niet namen. 

De studie, waarvan de resultaten werden gepubliceerd in het vakblad The Lancet, komt bovenop eerdere aanwijzingen dat paracetamol ook medeverantwoordelijk is voor een ernstige longaandoening, terwijl ook eczeem en rhinitus erdoor in de hand zouden worden gewerkt.

Een kleiner onderzoek dat werd uitgevoerd door het Globale Netwerk voor Allergie en Astma kwam tot een soortgelijke conclusie, namelijk dat mensen die wekelijks paracetamol gebruiken driemaal zoveel kans lopen om astma te krijgen.

De pijnstiller wordt sinds het begin van de jaren ’50 steeds populairder. En rond die tijd werd ook astma een steeds vaker voorkomende ziekte. Dat laatste werd door sommigen toegeschreven aan de verbeterde hygiënische omstandigheden in de geïndustrialiseerde landen, waardoor ons immuunsysteem minder goed zou werken, maar die theorie gaat niet op voor ontwikkelingslanden waar de aandoening even snel groeide en waar paracetamol een veelgebruikt medicijn is.

Volgens de auteur van het onderzoek, de Nieuw-Zeelandse professor Richard Beasley, “blijft paracetamol de meest gebruikte geneesmiddel om pijn of koorts bij kinderen te bestrijden. Maar het mag niet als een kwestie van routine worden gebruikt en zou in plaats daarvan beperkt moeten blijven tot gevallen waarbij een kind een koorts van meer dan 38 graden heeft.”

 Geschreven door Bron: De Standaard