Stichting VoedselAllergie

De Stichting VoedselAllergie is een patiëntenorganisatie voor mensen met een voedselallergie en een niet-allergische voedselovergevoeligheid. Onder de naam NVAS (Nederlandse Voedselallergie Stichting) is de stichting in 1985 opgericht; sinds 1999 gaan we met deze nieuwe naam door het leven.

Belangenbehartiging

In Europees verband is de Stichting VoedselAllergie zeer actief. Zo zijn ze aangesloten bij EFA.

Vrijwilligersorganisatie

Behalve de bureaumedewerkers zijn alle medewerkers van de Stichting VoedselAllergie vrijwilligers.
Er zijn drie teams die gericht op de kerntaken Lotgenotencontact, Voorlichting en Belangenbehartiging hun werkzaamheden verrichten. Daarnaast kennen we de ondersteunende teams Financiën en Organisatie. Elk team kent een aantal projectmedewerkers die op een deeltaak van deze kerntaken actief zijn.
Ter ondersteuning kan een beroep worden gedaan op een netwerk van deskundigen. Dit netwerk bestaat uit mensen van verschillende disciplines (zoals allergologen, kinderartsen en diëtisten) die stuk voor stuk hun sporen op het gebied van voedselallergie ruimschoots hebben verdiend.

Contactpersonen

In het land wordt de Stichting VoedselAllergie vertegenwoordigd door contactpersonen. De meeste contactpersonen fungeren als telefonisch steunpunt, enkelen leiden een contactgroep. Deze contactgroepen organiseren regelmatig bijeenkomsten die u kunt bezoeken. Het programma van deze activiteiten vind u hier.
De contactpersonen weten niet alleen – altijd door eigen ervaring – veel over voedselallergie, ook kunnen ze vaak adviseren over artsen en diëtisten in de regio die veel ervaring met voedselovergevoeligheid hebben. Meer informatie over het werk van contactpersonen vindt u op de website http://www.voedselallergie.nl/ onder het kopje “Lotgenotencontact”

Werkgroepen

Naast de kennis en ervaring van de contactpersonen, hebben ze nog mensen “in huis” die zich gespecialiseerd hebben op bepaalde aspecten van voedselovergevoeligheid, bijvoorbeeld de werkgroep Baby’s en jonge kinderen, Werkgroep Anafylaxie en de Werkgroep Voeding & Gedrag.

Kwartaalblad

De Stichting VoedselAllergie geeft ieder kwartaal het tijdschrift OverGevoeligHeden uit. OverGevoeligHeden bevat artikelen over de medische aspecten van voedselovergevoeligheid, informatie over voeding, tips, voorlichting over behandelingsmethoden, boekbesprekingen en recepten. Uiteraard ontbreken de ervaringsverhalen niet.
Leden van de Stichting VoedselAllergie krijgen het tijdschrift automatisch toegestuurd.

Andere uitgaven

Werkgroepleden hebben, in samenwerking met adviseurs van de Stichting VoedselAllergie, verschillende brochures gemaakt over specifieke problemen waar men bij voedselovergevoeligheid mee te maken kan krijgen. Deze kunt u ook terugvinden op de website http://www.voedselallergie.nl/.

In nauwe samenwerking met de Stichting VoedselAllergie zijn tot stand gekomen:

– Basiskookboek bij voedselallergie en -intolerantie, met meer dan 1000 smakelijke recepten; er is pas een nieuwe uitgave verschenen!

– Voedselallergie voor Dummies

– Het kinderboek Alles over mijn Allergie

– Zelfzorgboek voor mensen met voedselallergie en voedselintolerantie, waarin alle aspecten van voedselovergevoeligheid aan de orde komen.

– Het rapport Voeding en gedragsproblemen bij kinderen is de weergave van een onderzoek uitgevoerd door de Wetenschapswinkel Leiden. Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijnop het ontstaan van gedragsmatige en lichamelijke klachten gerelateerd aan voeding.
Meer informatie of wilt u lid worden?
Stichting Voedselallergie
Postbus 207
3860 AE Nijkerk

Telefoon (maandag t/m vrijdag van 9:00 – 17.00 uur): 033 – 46 55 098
Fax 033 – 46 54 964

Ledenadministratie: info@stichtingvoedselallergie.nl

Geschreven door Stichting Voedselallergie