Nederlands Anafylaxis Netwerk

Het Nederlands Anafylaxis Netwerk is een onafhankelijk kennis- en informatiecentrum, voor de educatie en vergroting van het bewustzijn voor de preventie en omgang met de kans op ernstige allergische reacties, waarbij toonaangevende allergologen in Nederland betrokken zijn. De websites die dit netwerk heeft ontwikkeld zijn te vinden op: www.anafylaxis.nl .

De informatie op deze sites wordt in goed vertrouwen gegeven, vanuit het idee dat elk individueel geval individuele aandacht behoeft. De betrokkenen dienen zich ook te laten begeleiden door een huisarts, een allergoloog of een andere medisch specialist met kennis van en ervaring met anafylaxis.
Het Nederlands Anafylaxis Netwerk geeft professionele ondersteuning en begeleiding bij het op de juiste manier omgaan met de risico’s.
Voor meer informatie:
http://www.anafylaxis.nl/

Geschreven door Anafylaxis Netwerk