De Nederlandse Coeliakievereniging (NCV)

In 1974 is de NCV opgericht. Het doel van de NCV is om het lichamelijk en sociaal welzijn van coeliakiepatiënten te bevorderen en het wetenschappelijk onderzoek naar coeliakie en dermatitis herpetiformis te stimuleren. De NCV behartigt de belangen van de leden bij de overheid, zorgverzekeraars, etc. Zij informeert haar leden zo goed mogelijk om het leven met een glutenvrij dieet te vergemakkelijken.

Informatie geven

In alles wat de NCV doet staat het informatie geven om het leven met een glutenvrij dieet te vereenvoudigen, centraal. Daarom heeft de vereniging een eigen diëtist in vaste dienst die in het glutenvrije dieet gespecialiseerd is.

Ledencontact

Leden ontvangen 4x per jaar het tijdschrift “Glutenvrij Magazine”, een blad met veel nieuws, praktische informatie en brieven van lezers.

Leden kunnen gratis advies krijgen van de NCV-diëtist en leden kunnen deelnemen aan de diverse activiteiten die de NCV organiseert, zoals voorlichtingsavonden, kinderactiviteiten, baklessen (leden krijgen korting).

De NCV

– stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar coeliakie;
– behartigt de belangen van leden bij de overheid en de zorgverzekeraars;
– geeft voorlichting(campagnes) naar onderwijs, de medische instanties en beroepsgroepen, de horeca-sector en de voedingsindustrie.
– informeert de leden om het leven met een glutenvrij dieet te vergemakkelijken door:

1. Gratis kwartaalblad Glutenvrij magazine

Elk kwartaal geeft de NCV het eigen blad Glutenvrij Magazine uit. Een magazine met veel nieuws, zoals het belichten van onderzoek naar coeliakie, praktische informatie, recepten, brieven van lezers en verslagen van (regio)activiteiten. Andere, te bestellen, uitgaven van de NCV zijn o.a. een lijst van glutenvrije meelsoorten en vertalingen van het glutenvrije dieet in 30 talen. Daarnaast heeft de vereniging een documentatiecentrum waar informatie over coeliakie te vinden is.

2. Lotgenotencontactavonden

Leden ontvangen 4x per jaar het tijdschrift “Glutenvrij Magazine”, een blad met veel nieuws, praktische informatie en brieven van lezers.
Leden kunnen gratis advies krijgen van de NCV-diëtist en leden kunnen deelnemen aan de  diverse activiteiten die de NCV organiseert, zoals voorlichtingsavonden, kinderactiviteiten,  baklessen (leden krijgen korting).

3. Regio-informatiedagen
4. Gratis dieetadviezes voor ledencontact
5. Introductiegesprekken met nieuwe patiënten
6. Baklessen en informatie over bakrecepten
7. Behandeling van medische vragen
8. Overzicht van het glutenvrije productaanbod
9. Kinderbaklessen, speelmiddagen en een jaarlijks kinderkamp

De NCV heeft een actieve jongerenafdeling , Jong en Glutenvrij, die diverse activiteiten organiseren voor jongeren in de leeftijd van 16 t-m 26 jaar.
Aanvullend verstrekt de vereniging kaartjes, buttons, flyers en posters om de omgeving attent te maken op het gegeven dat iemand coeliakie heeft.

10. Telefonische helpdesk

De vereniging heeft een eigen diëtist in vaste dienst die in het glutenvrije dieet gespecialiseerd is.

11. Actuele website

Op de website van de NCV is informatie te vinden over actuele zaken met betrekking tot coeliakie en het glutenvrije dieet. Er is o.a. informatie te vinden over de veranderde wetgeving met betrekking tot de etikettering van producten en op het gebied van belastingen of het nieuwe zorgstelsel.
Resultaten van (wetenschappelijke) onderzoeken worden op de website gepubliceerd en er worden oproepen gepubliceerd om aan onderzoeken mee te werken.
Tevens is er een overzicht van activiteiten te vinden die bij patiënten in de regio worden georganiseerd, zoals voorlichtingsavonden, regionale markten, baklessen en kinderactiviteiten.
Er kan veel informatie gedownload worden.

12. Documentatiemateriaal

Op de website is zijn tevens artikelen te bestellen.De NCV heeft acht regioafdelingen die naast lotgenotencontact, voorlichtingsavonden, kennis- en ervaringuitwisseling, jeugd en jongerenactiviteiten, de glutenvrije verkoopmarkten organiseren.

U kunt lid of vrijwilliger van de NCV worden.

Voor meer informatie verwijzen we u door naar de website van de NCV: www.glutenvrij.nl

Daarnaast is de NCV actief betrokken geweest bij het tot stand komen van de CBO-richtlijn Coeliakie en Dermatitis Herpetiformis; deze is medio 2008 verschenen. Dit is een landelijke richtlijn voor artsen/specialisten en hulpverleners bij de behandeling van patiënten met coeliakie en dermatitis herpetiformis.

 Geschreven door NCV