Huisarts heeft te weinig middelen voor astmadiagnose kind

Huisartsen hebben te weinig middelen om de ernst van astma te kunnen bepalen en de aandoening te monitoren bij kinderen. Dit concludeert arts-onderzoeker Wanda Hagmolen of ten Have in haar proefschrift ‘Towards Asthma control in children in general practive. Asthma insights and reality’.

Hagmolen of ten Have vergeleek in een gerandomiseerde, gecontroleerde studie drie verschillende methodes om de NHG-standaard ‘Astma bij kinderen’ in de huisartsenpraktijk te implementeren: het verspreiden van de standaard, een eenmalige bijscholing en een individueel behandeladvies voor kinderen met astma die meededen aan het onderzoek. De laatste gecombineerde methode bleek niet statistisch significant effectiever dan de eerste twee in het verbeteren van astmacontrole.  Uit de studie bleek verder dat huisartsen soms ten onrechte denken dat jonge astmapatiënten hun aandoening goed onder controle hebben.
Hagmolen of ten Have promoveert 12 december aan de Universiteit van Amsterdam.

Geschreven door A.M.W. van Tongeren uit MedNet