Herkent u dit? – Vereniging van Allergiepatienten

Vermoeidheid, Gejaagdheid, Huiduitslag, Oedeemreacties, Jeuk, Kortademigheid, Concentratiestoornissen, Maag- en darmklachten, Chronische verkoudheid, Anafylactische shocktoestand

Een op de zeven Nederlanders is allergisch of zal het ooit worden. Hooikoorts is één van de bekendste verschijningsvormen, maar onder andere ook eczeem, astma en diverse stofwisselings- en darmstoornissen kunnen het gevolg zijn van overgevoeligheidsreacties.

Allergieën vormen een groep verschillende aandoeningen, die een mens van een beetje tot ernstig ziek kunnen maken. Iets wat voor een leek onwaarschijnlijk klinkt. Een allergie kan je leven ingrijpend beïnvloeden. Een voorbeeld is kattenallergie. Het klinkt simpel: je neemt geen katten in huis en je blijft bij ze uit de buurt. Helaas blijft het daar niet bij, want als iemand met een heftige kattenallergie post ontvangt van een persoon die een kat in huis heeft, kan dit leiden tot een extreme reactie. Een reden om over dit soort onderwerpen met lotgenoten te praten en te zoeken naar oplossingen

In 1993 heeft een aantal allergiepatiënten, die opgenomen waren in de allergiekliniek De Klokkenberg te Breda, de koppen bij elkaar gestoken en een patiëntenvereniging opgericht: De Vereniging van Allergie Patiënten (V.A.P.).

De V.A.P. streeft naar meer begrip ten aanzien van allergie en patiënten met een allergie. Dit proberen we te doen door het geven van voorlichting over allergie en de gevolgen die dit heeft voor de leefomgeving van de patiënt. Allergische aandoeningen hebben vaak grote effecten op de huis-, werk-, en schoolsituatie. Ook binnen relaties kan dit gevolgen hebben.
De V.A.P. wil zich inspannen om zoveel mogelijk patiënten van advies te voorzien.

Hieronder volgen enkele activiteiten van de V.A.P.:
• Het V.A.P.-blad, dat 4 maal per jaar verschijnt. Hierin geven wij de leden de meeste informatie.
• Het organiseren van Themasymposia.
• Organiseren van lotgenotencontactdagen.
• Informatieverstrekking over verschillende soorten allergie.

De V.A.P. heeft ten doel:
• Te fungeren als platform voor onderling contact tussen allergiepatiënten en geïnteresseerden;
• De belangenbehartiging van allergiepatiënten in het algemeen en voor de leden in het bijzonder;
• Het bevorderen en ondersteunen van allergologisch en immunologisch onderzoek;
• Het geven van voorlichting in algemene zin;
• Het leveren van een bijdrage aan de bevordering van ontwikkelingen op het medisch gebied van de allergologie en immunologie en aanverwante gebieden.

De V.A.P. tracht dit doel te bereiken door:
• Het geven van interne en externe voorlichting in de meest brede zin;
• Het bevorderen van publicaties op het gebied van de problematiek van de allergiepatiënt;
• Het uitgeven van een verenigingsblad;
• Het ondersteunen van allergologisch onderzoek dat op wetenschappelijke wijze verricht wordt.

Iedereen die allergiepatiënt en/of gezinslid van een allergiepatiënt is kan lid worden van de Vereniging van Allergie Patiënten. Het lidmaatschap bedraagt € 17,- per jaar. U kunt ook donateur worden voor minimaal € 8,- per jaar.

Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot:

V.A.P.
Postbus 21
1949 ZG Wijk aan Zee.

E-mail: info@allergievereniging.nl Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots, u heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Website: www.allergievereniging.nl

Wij zijn telefonisch te bereiken via de “Huidinfolijn”tel: 026-3514160

 Geschreven door Vereniging van Allergiepatiënten