Zuigelingenvoeding op basis van soja even goed voor baby’s als zuigelingenvoeding op basis van koemelk

zoonInternationale Groep van kinderartsen bevestigt volledige normale groei en ontwikkeling van baby’s gevoed met zuigelingenvoeding op basis van soja
Amsterdam, 4 maart – Kinderartsen onder leiding van Professor Yvan Vandenplas (UZ Brussel) bevestigen de veiligheid en geschiktheid van zuigelingenvoeding op basis van soja voor baby’s. Er zijn geen verschillen gevonden tussen de groei en ontwikkeling van kinderen als baby gevoed met sojazuigelingenvoeding en kinderen gevoed met zuigelingenmelk op basis van koemelk.

Volledig normale groei en ontwikkeling
Het overzicht van Professor Yvan Vandenplas (UZ Brussel) en zijn team kinderartsen vat in een uitgebreid overzichtsartikel de resultaten van 35 studies samen. In deze 35 studies werden de groei en ontwikkeling van een groep baby’s gevoed met zuigelingenvoeding op basis van soja vergeleken met deze van baby’s gevoed door moedermelk en zuigelingenvoeding op basis van koemelk. In totaal werden 31 parameters bekeken voor deze kinderen zoals groei, seksuele ontwikkeling, immuunfuncties en neurologische ontwikkeling. Hieruit blijkt dat baby’s gevoed met sojazuigelingenvoeding een volledig normale groei en ontwikkeling hebben.

In de jaren 60 waren er een aantal vragen over de geschiktheid van sojazuigelingenvoeding. De zuigelingenvoedingen op basis van soja die de laatste decennia op de markt zijn, voldoen aan de aanbevelingen van de AAP (American Academy of Pediatrics) voor zuigelingenvoeding die ook in Europa worden erkend. Deze zuigelingenvoeding bevat soja-eiwit met een hoge verteerbaarheid en bevat alle nodige essentiële aminozuren (de bouwstenen van eiwit). De sojazuigelingenvoeding bevat ook alle nodige mineralen zoals calcium, fosfor, ijzer en zink, en voorziet in de nutritionele behoeften van baby’s.

Sojazuigelingenvoeding even goed voor baby’s als zuigelingenvoeding op basis van koemelk
“De vrees dat sojazuigelingenvoeding negatieve effecten zou hebben bij zuigelingen blijkt niet uit deze uitgebreide literatuurstudie” aldus Professor Yvan Vandenplas (UZ Brussel). ”Ze toont integendeel aan dat sojazuigelingenvoeding veilig is voor baby’s. Er werden geen verschillen waargenomen met zuigelingenvoeding op basis van koemelk.”

De kinderartsen komen op basis van deze uitgebreide analyse tot de conclusie dat er geen verschillen gevonden zijn op het vlak van groei en ontwikkeling tussen zuigelingenvoeding op basis van soja en zuigelingenvoeding op basis van koemelk. Uit alle 35 studies bleek dat baby’s gevoed met zuigelingenvoeding op basis van soja ook bij het groter worden een volledige normale groei en seksuele ontwikkeling hebben.

Moedermelk blijft echter de meest aangewezen voeding voor baby’s en moet aangemoedigd worden bij jonge moeders in overeenstemming met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Reference: Vandenplas Y, Castrellon PG, Rivas R et al. Safety of soya-based infant formulas in children. Br J Nutr 2014 (Febr 10);1-21.